EN | MK

Форум

Одржувањето на ИКОМОС форумите јасно и недвосмислено ја покажуваат подготвеноста и решеноста за зачувување на културното наследство а неговиот адекватен третман дава нов квалитет и димензија во заштитата на културното наследство. Досегашните форуми овозможија пред се да дискутираме за потребите што ги имаме, да размениме искуства, да се договориме за идни заеднички проекти во областа на културното наследство свесни дека тоа преставува значаен фактор за идентитетот на секоја држава.

 
Icomos International